общинска фирма за управление на отпадъци

snimka3

         Видове услуги, предлагани от “Чистота” ЕООД – гр. Бургас:

 

“Чистота” ЕООД  предоставя услуги  с Автомивка на адрес ул.”Чаталджа” №34.

  • Цена за комплексно почистване вътрешно+външно:

             Лек автомобил – 14,00 лв

             Джип  – 18,00 лв.

             Камион до 4 тона – 45,00 лв.

“Чистота” ЕООД  предоставя услуги за технически прегледи на автомобили

            Лек автомобил – 32 лв.

           

             Цените са с ДДС.

 

Видове услуги предоставени от “Чистота” ЕООД за юридически лица 

           Извозване на контейнер 8 куб. м. – 100,00 лв. за курс (в рамките на града)

           Извозване на контейнер 8 куб. м. – 150,00 лв. за курс (извън града  до 20 км.)

           Над 20км изготвяне на индивидуална оферта.

           Товарене с челен товарач – 1 час – 60,00 лв.

           Продажба на  кофи за смет – 110л. метални – 120,00 лв.

           Продажба на  кофи за смет – 120л. пластмасови – 170,00 лв.

           Продажба на  метални контейнери тип „Бобър” 1,1 м3 – 650,00 лв.

           Продажба на  пластмасов контейнери тип „Бобър” 1,1 м3 – 550,00 лв.

           Машинно метене – 90,00 лв./м.ч.

           Услуги с цистерна за вода – 1 курс – 160,00 лв. (в рамките на града)

           Услуги с цистерна за вода – 1 курс – 300,00 лв. (извън града до 100 км.)

          Услуга с фекалка – Ямочистене – 1 курс – 70,00 лв. (в рамките на града за курс); 90,00 лв. (извън града)

         Избутване на сняг с гребло – 80,00 лв /на час

         Солоразпръскване с вкл. 1 т. сол – 155,00 лв. /на час

         Пясъкоразпръскване с вкл. 1 т. пясък – 110,00 лв. /на час

         Лугоразпръскване с вкл. 1 т. луга – 110,00 лв. /на час

         Транспортни услуги с различна видове техника – 4,00 лв. на км.

         Премахване на маркировка с демаркираща машина – 10.80 лв./ кв.м.

         Запълване на дупки с Джетпачер – 950 лв.за 1 куб.м.

         Изкопни работи с верижен багер до 25 тона – 760 лв./ машиносмяна

         Изкопни работи с комбиниран багер – 400 лв./ машиносмяна

         Услуги с булдозер – 480 лв/ машиносмяна

         Събаряне и разрушаване на сгради и съоръжения и извозване на строителните отпадъци.

         Измиване на улични платна и площади.

за физически лица:

         Изнасяне на отпадъци от домашен ремонт (от вход до сметище), товарене и транспорт на стари                   мебели -  70,00  лв. (в рамките на града)

         Извозване на едрогабаритни  отпадъци и насипни от една площадка до сметище  - 1 курс – 70,00лв.

         Извозване на контейнер 8 куб. м. – 130,00 лв. за курс (в рамките на града и извън града 200 лв.)

         Товарене с челен товарач – 1 час – 60,00 лв.

         Продажба на  кофи за смет – 110л. метални – 120,00 лв.

         Продажба на  кофи за смет – 120л. пластмасови – 170,00 лв.

         Продажба на  метални контейнери тип „Бобър” 1,1 м3 – 650,00 лв.

         Продажба на  пластмасов контейнери тип „Бобър” 1,1 м3 – 550,00 лв.

         Услуги с цистерна за вода – 1 курс – 160,00 лв. (в рамките на града)

        Услуги с цистерна за вода – 1 курс – 300,00 лв. (извън града до 100 км.)

        Ямочистене – 1 курс – 70,00 лв. (в рамките на града за курс)

        Ямочистене – 1 курс – 90,00 лв. (извън града)

       Транспортни услуги с различна видове техника – 4,00 лв. на км.

Всички цени за  услуги предоставени от “Чистота” ЕООД за юридически лица и физически лица са без включен ДДС.

“Чистота” ЕООД Ви уведомява, че от месец октомври 2015 г. работи по програма за саниране в гр. Бургас.

В тази връзка предлагаме и  услуги като: Отделни видове СМР и Саниране. 

Телефони за връзка:056/ 84 81 22; 056/84 81 24; 0887/ 70 44 15