общинска фирма за управление на отпадъци

snimka3

         Видове услуги, предлагани от “Чистота” ЕООД – гр. Бургас:

 

“Чистота” ЕООД откри нов Автосервиз на адрес ул. “Чаталджа” №34 и предоставя услуги в обслужването и ремонт на всякакви видове автомобили.

“Чистота” ЕООД предоставя услуги с Автомивка на адрес ул. “Чаталджа” №34.

      Цена за комплексно почистване вътрешно + външно:

             Лек автомобил – 18,00 лв

             Джип – 22,00 лв.

             Камион до 4 тона – 48,00 лв.

“Чистота” ЕООД предлага услуги за технически преглед на автомобили – 38,00 лв.

           

 

             Цените са с ДДС.

 

Видове услуги, предоставени от “Чистота” ЕООД за юридически лица 

           Използване на контейнер – 1.1 – за един курс – 45,00 лв.

           Извозване на едрогабаритни отпадъци и насипни от една площадка до сметище – 1 курс – 130,00 лв.

           Използване на контейнер 4 куб. м. - 130,00 лв. за курс (в рамките на града)

           Използване на контейнер 4 куб. м. - 190,00 лв. за курс (извън града до 20 км.)

           Използване на контейнер 6 куб. м. - 140,00 лв. за курс (в рамките на града)

           Използване на контейнер 6 куб. м. - 190,00 лв. за курс (извън града до 20 км.)

           Използване на контейнер 8 куб. м. - 150,00 лв. за курс (в рамките на града)

           Използване на контейнер 8 куб. м. - 200,00 лв. за курс (извън града до 20 км.)

           Извозване на контейнер 30 куб.м. – 320,00 лв за курс (в рамките на града)

           Извозване на контейнер 30 куб.м. – 430,00 лв (извън града)

           Товарене с челен товарач – 1 час – 100,00 лв.

           Продажба на кофи за смет – 110л. метални – по оферта

           Продажба на кофи за смет – 120л. пластмасови – по оферта

           Продажба на метални контейнери тип „Бобър” 1,1 куб.м.  - по оферта

           Продажба на пластмасови контейнери тип „Бобър” 1,1 куб.м.  - по оферта

           Машинно метене – 150,00 лв. / м.ч.

          Услуга с фекалка – Ямочистене – 1 курс – 120,00 лв. (в рамките на града за курс)

          Услуга с фекалка – Ямочистене – 1 курс – 140,00 лв. (извън града)

          Избутване на сняг с гребло – 110,00 лв / на час

          Солоразпръскване с вкл. 1 т. сол – 190,00 лв. / на час

          Пясъкоразпръскване с вкл. 1 т. пясък – 160,00 лв. / на час

          Лугоразпръскване с вкл. 1 т. луга – 160,00 лв. / на час

          Транспортни услуги с различни видове техника – 5,00 лв. на км.

          Премахване на маркировка с демаркираща машина – 16,00 лв. / кв.м.

          Запълване на дупки с Джетпачер – 990,00 лв.за 1 куб.м.

          Изкопни работи с верижен багер до 25 тона – 820,00 лв. / Машиносмяна

          Изкопни работи с комбиниран багер – 440,00 лв. / Машиносмяна

          Услуги с булдозер – 530,00 лв. / машиносмяна

          Услуги с цистерна за вода – 1 курс – 220,00 лв. (в рамките на града)

          Услуги с цистерна за вода – 1 курс – 390,00 лв. (извън града до 20 км.)

          Услуги с микробус – 130,00 лв. на курс (в рамките на града)

          Услуги с микробус – 150,00 лв. на курс (извън града до 20 км)

          Събиране и разрушаване на сгради и съоръжения и износ на строителни отпадъци.

          Измиване на улични платна и площади.

за физически лица:

          Изнасяне на отпадъци от домашен ремонт (от входа до сметище), товарене и транспорт на стари мебели – 120,00 лв. (в рамките на града)

          Извозване на едрогабаритни отпадъци и насипни от една площадка до сметище – 1 курс – 120,00лв.

           Използване на контейнер 4 куб. м. - 120,00 лв. за курс (в рамките на града)

           Използване на контейнер 4 куб. м. - 160,00 лв. за курс (извън града до 20 км.)

           Използване на контейнер 6 куб. м. - 130,00 лв. за курс (в рамките на града)

           Използване на контейнер 6 куб. м. - 160,00 лв. за курс (извън града до 20 км.)

           Използване на контейнер 8 куб. м. - 140,00 лв. за курс (в рамките на града)

           Използване на контейнер 8 куб. м. - 170,00 лв. за курс (извън града до 20 км.)

           Товарене с челен товарач – 1 час – 90,00 лв.

           Продажба на кофи за смет – 110л. метални – по оферта

          Продажба на кофи за смет – 120л. пластмасови – по оферта

          Продажба на метални контейнери тип „Бобър” 1,1 куб.м.  - по оферта

          Продажба на пластмасови контейнери тип „Бобър” 1,1 куб.м.  - по оферта

          Услуги с цистерна за вода – 1 курс – 180,00 лв. (в рамките на града)

         Услуги с цистерна за вода – 1 курс – 320,00 лв. (извън града до 20 км.)

         Услуга с фекалка - Ямочистене – 1 курс – 120,00 лв. (в рамките на града за курс)

         Услуга с фекалка - Ямочистене – 1 курс – 140,00 лв. (извън града)

         Транспортни услуги с различни видове техника – 5,00 лв. на км.

          Услуги с микробус – 120,00 лв. за курс (рамките на града)

          Услуги с микробус – 140,00 лв. за курс (извън града до 20 км)

 

 

Всички цени за  услуги, предоставени от “Чистота” ЕООД за юридически лица и  физически лица са  с включен ДДС.

“Чистота” ЕООД Ви уведомява, че от месец октомври 2015 г. работи по програма за саниране в гр. Бургас.

В тази връзка се предлагат предложения и услуги като: Отделни видове СМР и Саниране. 

Телефони за връзка: 056/84 81 22; 056/84 81 24; 0887/828277