общинска фирма за управление на отпадъци

240_F_888

ПРОФИЛ ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

“Чистота” ЕООД обявява Общи поръчки за поръчка с предмет: ” Доставка на материали за нуждите на„ ЧИСТОТА “ЕООД, град Бургас във връзка с изпълнение на договор за обект по поддържане, ремонт и изграждане на улично осветление на територията на Община Бургас”

СЪОБЩЕНИЕ! Ценовите предложения за допуснати участници ще бъдат отворени на 30.04.2020год. в 09:00 часа в административна сграда на “ЧИСТОТА” ЕООД

 ____________________________________________________________________________________

 

„Чистота“ ЕООД обявява Общи поръчки за поръчка с предмет:   „Наемане на техника с оператор за нуждите на„ ЧИСТОТА “ЕООД, гр.Бургас по две обособени позиции“

Обособена позиция №1 – „Наемане на техника с оператор за нуждите на„ ЧИСТОТА “ЕООД, гр.Бургас за обслужване на Зона 1 в гр.Бурас -

ТД ”Зора”, ТД ”Изгрев”, ТД ”Приморие”,включващи ж.к. Лазур, ж.к.Братя Миладинови, ж.к.Изгрев, ж.к.Зорница, ж.к.Възраждане, ЦГЧ, кв.Сарафово, Приморскипарк, парк Езеро, гр.Българово, кв.Банево, кв.Ветрен, в.з.Минерални бани, с.Миролюбово, с.Изворище,с.Брястовец, с.Драганово, с.Черно море, с.Рудник

Обособена позиция №2 – „Наемане на техника с оператор за нуждите на „ЧИСТОТА“ЕООД, гр.Бургас за обслужване на Зона 2 в гр.Бургас -
ТД ”Възраждане”, ТД “Долно Езерово”, ТД ”Освобождение”, включващи ж.к. Меден Рудник, ж.к.Славейков, Промишлена зона Север, Промишлена зона ЮГ, кв.Победа, кв.Акаций, кв.Долно Езерово, кв.Горно Езерово, кв.Лозово, кв.Крайморие, с.Маринка, с.Димчево, с.Твърдица, с.Извор, с.Равнец, с.Братово

СЪОБЩЕНИЕ! Ценовите предложения на допуснатите  участници ще бъдат отворени на 24.04.2020год. в 09:15 часа в административна сграда на “ЧИСТОТА” ЕООД

____________________________________________________________________________________

“Чистота” ЕООД обявява Общи поръчки за поръчка с предмет:  “Организиране и осъществяване на Охрана на обекти с физическа охрана за нуждите на обекти, стопанисвани от „ЧИСТОТА“ЕООД“

 ____________________________________________________________________________________

“Чистота” ЕООД обявява Общи поръчки за поръчка с предмет:  „Доставка на катионна битумна бърза връзка е емулсия C65B4 подходяща за печматик“ 

 ____________________________________________________________________________________

“Чистота” ЕООД обявява Общи поръчки за поръчка с предмет:  „Избор за отделяне на отделни видове СМР за обект“ Спортни площи – Реконструкция на дворово пространство – благоустрояване и парково строителство на ОУ „П.Яворов“ Бургас

 ____________________________________________________________________________________

“Чистота” ЕООД обявява Обществената поръчка с предмет:  “Избор на предлагане за доставка на доставка и полагане на специална спортна настилка, с целулоза обект” Спортни площадки – Реконструкция на двойна площ – благоустройство и парково строителство на ОУ “П.Яворов” гр. Бургас

 ____________________________________________________________________________________

 

“Чистота” ЕООД обявява Обществената поръчка с предмет: ” Доставка на материали за нуждите на„ ЧИСТОТА “ЕООД, град Бургас във връзка с договор за предмет по поръчка, ремонт и ремонт на улично осветление на площта на Община Бургас”

СЪОБЩЕНИЕ! Ценовите предложения за участници ще бъдат отворени на 05.07.2019год. в 09:00 часа в административна сграда на “ЧИСТОТА” ЕООД

____________________________________________________________________________________

“Чистота” ЕООД обявява Обществена поръчка за предмет: „Наемане на техника с оператор за нуждите на„ ЧИСТОТА “ЕООД, гр.Бургас по две обособени позиции“

Обособена позиция №1 – “Наемане на техника с оператор за нуждите на” Чистота “ЕООД, гр. Бургас за обслужване на Зона 1 в гр. Бургас – ТД” Зора “, ТД” Изгрев “, ТД” Приморие “, предлагащи ж. к. Лазур, ж.к. Братя Миладинови, ж.к. Изгрев, ж.к. Зорница, ж.к. Възраждане, ЦГЧ, кв. Сарафово, Приморски парк, парк Езеро, гр. Българово, кв. Банево, кв. . Ветрен, в.з. Минерални бани, с. Миролюбово, с. Изворище, с. Брястовец, с. Драганово, с. Черно море, с. Рудник

Обособена позиция №2 – “Наемане на техника с оператор за нуждите на” Чистота “ЕООД, гр. Бургас за обслужване на Зона 2 в гр. Бургас – ТД” Възраждане “, ТД” Долно Езерово “, ТД” Освобождение “, налични ж .к. Меден Рудник, ж.к. .Твърдица, с. Извор, с. Равнец, с. Братово;

Изпратете съобщение на най-излезлите участници ще бъдат открити на 31.05.2019год. в 09:00 часа на сграда на “Чистота” ЕООД.

 

____________________________________________________________________________________

“Чистота” ЕООД обявява Обществена поръчка с предмет:  “Доставка на елементи от MDF за нуждите на “ЧИСТОТА”ЕООД във връзка с изпълнение договор за обект: „Ремонт и реконструкция на сградата на учебно-производствен комплекс “Младост” към ПГ по туризъм “Проф. Д-р Асен Златаров” – гр. Бургас ЧАСТ ИНТЕРИОР“

СЪОБЩЕНИЕ! Чистота ЕООД съобщава, че удължава срокът за приемане на оферти до 21.03.2019 до 16:30 часа

____________________________________________________________________________________

“Чистота” ЕООД обявява Обществена поръчка с предмет: “Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти присъединени на ниво ниско напрежение при условията на свободен пазар за нуждите на „ЧИСТОТА“ЕООД“

СЪОБЩЕНИЕ! Чистота ЕООД съобщава, че удължава срокът за приемане на оферти до 08.01.2018 до 16:30 часа

____________________________________________________________________________________

“Чистота” ЕООД обявява Обществена поръчка с предмет: „Доставка на катионна битумна бързоразпадаща се емулсия C65B4 подходяща за печматик

СЪОБЩЕНИЕ! Чистота ЕООД съобщава, че удължава срокът за приемане на оферти до 19.12.2018 до 16:30 часа

____________________________________________________________________________________

“Чистота” ЕООД обявява Обществена поръчка с предмет: „Доставка на употребяван, комбиниран товарен автомобил със сменяемо оборудване – тристранен самосвал, пясъкоразпръскващо устройство и гребло за сняг

СЪОБЩЕНИЕ! Чистота ЕООД съобщава, че удължава срокът за приемане на оферти до 26.11.2018 до 16:30 часа

____________________________________________________________________________________

“Чистота” ЕООД обявява Обществена поръчка с предмет: “Организиране и осъществяване на Охрана на обекти с физическа охрана и СОТ за нуждите на обекти, стопанисвани от „ЧИСТОТА“ЕООД“

СЪОБЩЕНИЕ! Чистота ЕООД съобщава, че удължава срокът за приемане на оферти до 15.10.2018 до 17:00 часа

____________________________________________________________________________________

“Чистота” ЕООД обявява Обществена поръчка с предмет: “Доставка на различни видове проводници и съпътстващи материали за нуждите на „ЧИСТОТА“ЕООД, град Бургас във връзка с изпълнение на договор с предмет по поддържане, ремонт и изграждане на  улично осветление на територията на Община Бургас”

СЪОБЩЕНИЕ! Чистота ЕООД съобщава, че удължава срокът за приемане на оферти до 03.10.2018 до 16:30 часа

____________________________________________________________________________________

“Чистота” ЕООД обявява Обществена поръчка с предмет: “Доставка на материали за нуждите на „ЧИСТОТА“ЕООД, град Бургас във връзка с изпълнение на договор с предмет по поддържане, ремонт и изграждане на  улично осветление на територията на Община Бургас”

СЪОБЩЕНИЕ! Чистота ЕООД съобщава, че удължава срокът за приемане на оферти до 18.09.2018 до 16:30 часа

____________________________________________________________________________________

 

“Чистота” ЕООД обявява Обществена поръчка с предмет: “Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти присъединени на ниво ниско напрежение при условията на свободен пазар за нуждите на „ЧИСТОТА“ЕООД“

СЪОБЩЕНИЕ! Чистота ЕООД съобщава, че удължава срокът за приемане на оферти до 18.09.2018 до 16:30 часа

____________________________________________________________________________________

 

“Чистота” ЕООД обявява Обществена поръчка с предмет: “Доставка на оборудване и съпътстващите го материали за нуждите на „ЧИСТОТА“ЕООД, град Бургас във връзка с изпълнение на договор с предмет по поддържане, ремонт и изграждане на  улично осветление на територията на Община Бургас”

СЪОБЩЕНИЕ! Чистота ЕООД съобщава, че удължава срокът за приемане на оферти до 03.09.2018 до 16:30 часа

____________________________________________________________________________________

 

 

“Чистота” ЕООД обявява Обществена поръчка с предмет:”Доставка на материали за нуждите на „ЧИСТОТА“ЕООД, град Бургас във връзка с изпълнение на договор с предмет по поддържане, ремонт и изграждане на  улично осветление на територията на Община Бургас”

СЪОБЩЕНИЕ! Чистота ЕООД съобщава, че удължава срокът за приемане на оферти до 30.08.2018 до 16:30 часа

 

____________________________________________________________________________________

 

 

 “Чистота” ЕООД обявява Обществена поръчка с предмет:”Доставка и монтаж на аварийна метална стълба за обект Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, гр.Бургас,к/с Меден Рудник,бул.”Захари Стоянов”

____________________________________________________________________________________

 

 “Чистота” ЕООД обявява Обществена поръчка с предмет:„Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти присъединени на ниво ниско напрежение при условията на свободен пазар за нуждите на „ЧИСТОТА“ЕООД“

СЪОБЩЕНИЕ! Чистота ЕООД съобщава, че удължава срокът за приемане на оферти до 12.07.2018 до 16:30 часа.

____________________________________________________________________________________

 “Чистота” ЕООД обявява Обществена поръчка с предмет:Наем на техника с оператор/водач за нуждите на „ЧИСТОТА“ЕООД във връзка с изпълнение на договор с предмет „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на уличното осветление в  к-с „Изгрев”,Община Бургас“, финансирани от Националния доверителен фонд.“

СЪОБЩЕНИЕ! Чистота ЕООД съобщава, че удължава срокът за приемане на оферти до 28.06.2018 до 16:30 часа.

____________________________________________________________________________________

 “Чистота” ЕООД обявява Обществена поръчка с предмет:„Извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт, автотенекеджийски и автобояджийски услуги, включително подмяна на авто части, възли, детайли и консумативи, доставка и монтаж  на гуми, на леки, товарни и специализирани автомобили, собственост и на разположение на „ЧИСТОТА“ЕООД, гр.Бургас

СЪОБЩЕНИЕ! Чистота ЕООД съобщава, че удължава срокът за приемане на оферти до 05.06.2018 до 16:30 часа.

 

____________________________________________________________________________________

 

 

“Чистота” ЕООД обявява Обществена поръчка с предмет:”Доставка на съоръжения за нуждите на “ЧИСТОТА”ЕООД при изпълнение на проект/ договор за обект: “Проектиране и изпълнение на мерки за енергийна ефективност в Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации,гр.Бургас,к/с Меден Рудник,бул.”Захари Стоянов” по модела на договор с гарантиран резултат”

СЪОБЩЕНИЕ! Чистота ЕООД съобщава, че удължава срокът за приемане на оферти до 12.04.2018 до 16:30 часа.

 _____________________________________________________________________________________

 

“Чистота” ЕООД обявява Обществена поръчка с предмет: “ИЗВЪРШВАНЕ НА ОТДЕЛНИ ВИДОВЕ СМР по част ОВК за нуждите на “ЧИСТОТА”ЕООД за изпълнение на мерки за енергийна ефективност в Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации,гр.Бургас,к/с Меден Рудник,бул.”Захари Стоянов” по модела на договор с гарантиран резултат”

СЪОБЩЕНИЕ! Чистота ЕООД съобщава, че удължава срокът за приемане на оферти до 19.04.2018 до 16:30 часа.

_____________________________________________________________________________________

“Чистота” ЕООД обявява Обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за строително-монтажни работи по ремонт на покрив и подпокривно водоотвеждане, както и дейности свързани с доставка и монтаж на топлоизолация по одобрени спецификации и количествени сметки от Възложителя, с цел изпълнение на мерки за енергийна ефективност в Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, гр.Бургас,к/с Меден Рудник,бул.”Захари Стоянов” по модела на договор с гарантиран резултат”

_____________________________________________________________________________________ 

 

“Чистота ” ЕООД обявява Обществена поръчка с предмет : “Избор на изпълнител за строително-монтажни работи по демонтаж на същестуваща дограма и доставка и монтаж на нова по одобрени спецификации и количествени сметки, с цел изпълнение на мерки за енергийна ефективност в Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, гр.Бургас,к/с Меден Рудник,бул.”Захари Стоянов” по модела на договор с гарантиран резултат”

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

“Чистота ” ЕООД обявява Обществена поръчка с предмет : “Доставка на материали и консумативи за нуждите на “Чистота” ЕООД, гр. Бургас, във връзка с изпълнение на договор с предмет “Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на уличното осветление в к-с “Изгрев”, Община Бургас, финансиран от Националния доверителен фонд

 

Разяснение по процедура: До всички заинтересовани лица:

С настоящето Ви уведомяваме, че е подадена жалба пред Комисията за защита на конкуренцията срещу Решение за откриване на процедурата, с която се иска и временна мярка “спиране на процедурата”. Предвид настъпилото обстоятелство и на основание чл. 203, ал. 3 от ЗОП (в сила от 15.04.2016 г.) всички действия по процедурата спират до влизане в сила на:

1. определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или

2. решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.

СЪОБЩЕНИЕ! Чистота ЕООД съобщава, че постъпилите оферти ще бъдат отворени на 06.06.2018г. от 09:30 часа.

СЪОБЩЕНИЕ! Чистота ЕООД съобщава, че ценовите предложения на допуснатите участници ще бъдат отворени на 14.06.2018 г. в 9:00 в административната сграда на “Чистота” ЕООД.

________________________________________________________________________________________ 

СЪОБЩЕНИЕ! Чистота ЕООД съобщава, че удължава срокът за приемане на оферти до 05.02.2018 до 16:30 часа.

“Чистота ” ЕООД обявява Обществена поръчка с предмет : ” Доставка на катионна битумна бързоразпадаща се емулсия С65В4 подходяща за печматик”.

 

                             ________________________________________________________________________________________ 

 

 

“Чистота ” ЕООД обявява Обществена поръчка с предмет : ” Доставка на Горива / Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво и Метан / за нуждите на “Чистота” ЕООД – за период от две години”.

 

Решение

Спецификация

                                                                                                                                                       

ДО                                                                                        

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

 

   П О К А Н А

 

 

Във връзка с извършване на неотложни аварийно-възстановителни дейности за овладяване на частично бедствено положение за извършване на дейности за обезопасяване и  недопускане на екологична катастрофа в Регионално депо „Братово-Запад“  „ЧИСТОТА“ЕООД“ , Ви каним да представите оферта, в която следва да посочите:

 

1. Единична цена за доставка на 1290 м3 трошен камък.

2. Срок за доставка след възлагане от страна на „ЧИСТОТА“ЕООД.

В случай, че са включени допълнителни безплатни услуги да изборите същите изчерпателно.

 

Офертното предложение за изпълнение на услугата, следва да представите най-късно до 28.10.2017 г, 16:00 часа, в сградата на дружеството, с адрес: гр.Бургас, ул. „Чаталджа” №34 по факс:056/84 81 22 или на следния електронен адрес: ekoservice@mail.bg.

 

При положение, че офертата Ви отговаря на изискванията на Възложителя и бъде приета от последния, ще бъде предложена от комисията, определена със заповед като след приемане на решението избраният изпълнител ще бъде поканен за сключване на договор.

 

 

Възложител:

АНЕТА МЛАДЕНОВА

УПРАВИТЕЛ НА  „ЧИСТОТА”ЕООД

________________________________________________________________________________________ 

 

ДО                                                                                        

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

 

   П О К А Н А

 

 

Във връзка с възникнала необходимост от закупуването на бордови камион /специален/ за нуждите на „ЧИСТОТА“ЕООД и във връзка с експлоатацията на машина за инжекционно изкърпване на дупки , Ви каним да представите оферта, в която следва да посочите:

 

1. Цена за продажба чрез доставка  на бордови камион /специален МАН 15.284/, /употребяван/.

2. Срок за доставка;

В случай, че са включени допълнителни безплатни услуги да изборите същите изчерпателно.

Прогнозна стойност на договора:

25 000 лв.(двадесет и пет  хиляди лева) без вкл. ДДС;

 

Офертното предложение за изпълнение на доставката, следва да представите най-късно до 02.10.2017 г, 16:00 часа, в сградата на дружеството, с адрес: гр.Бургас, ул. „Чаталджа” №34 или на следната електронна поща:

e-mail: ekoservice@mail.bg

e-mail: chistotabs@abv.bg

При положение, че офертата Ви отговаря на изискванията на Възложителя и бъде приета от последния, ще бъде предложена на комисията, определена със заповед като след приемане на решението ще бъде подписан договор, регламентиращ правоотношенията между двете страни.

 

Възложител:

АНЕТА МЛАДЕНОВА

УПРАВИТЕЛ НА  „ЧИСТОТА”ЕООД

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

“Чистота ” ЕООД обявява Обществена поръчка с предмет : ” Доставка на машина за инжекционно  изкърпване на дупки – употребявана.” чрез обява за обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП.

 

______________________________________________________________________________________________

 

ДО                                                                                        

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

 

   П О К А Н А

 

 

Във връзка с изпълнение на договор за услуга с предмет: Продажба на електрическа енергия на свободно договорени цени за ценови период от 12 месеца за нуждите на обекти, стопанисвани от „ЧИСТОТА“ЕООД“ , Ви каним да представите оферта, в която следва да посочите:

 

1. Цена за 1 МВтч активна ел. енергия без ДДС

2. Да опишите, включва ли офертната цена и безплатни услуги.

В случай, че са включени допълнителни безплатни услуги да изборите същите изчерпателно.

 

Прогнозна стойност на договора:

40 800 лв.(четиридесет хиляди и осемстотин лева) без вкл. ДДС

 

Офертното предложение за изпълнение на услугата, следва да представите най-късно до 04.07.2017 г, 16:00 часа, в сградата на дружеството, с адрес: гр.Бургас, ул. „Чаталджа” №34.

 

При положение, че офертата Ви отговаря на изискванията на Възложителя и бъде приета от последния, ще бъде предложена от комисията, определена със заповед като след приемане на решението ще бъде подписан договор, регламентиращ правоотношенията между двете страни.

 

Възложител:

АНЕТА МЛАДЕНОВА

УПРАВИТЕЛ НА  „ЧИСТОТА”ЕООД

 

______________________________________________________________________________________________

 

 

“Чистота” ЕООД  обявява търг с тайно наддаване под наем на недвижим имот – метален склад, апартамент и офис помещения:

 

 

______________________________________________________________________________________________

 

ДО                                                                                        

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

 

   П О К А Н А

 

 

Във връзка с изпълнение на договор за услуга с предмет: „Извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт, автотенекеджийски и автобояджийски услуги, включително подмяна на авточасти, възли, детайли и консумативи, доставка и монтаж  на гуми, на леки, товарни и специализирани автомобили, собственост и на разположение на „ЧИСТОТА“ЕООД, гр.Бургас, Ви каним да представите вашата ценова оферта, в която следва да посочите цена както следва:

-цена за доставка на части, консумативи и гуми за автомобили

-цена за автосервизните усулги;

I. Необходимите документи, които трябва да представите, като доказателство за възможността за изпълняването на услугата са:

Удостоверение за актуално състояние на дружеството (заверено копие)

Ценово предложение-Приложение№1

Ценово предложение –Приложение №2

Забележка:

Ценовите предложения се попълват по образец на Възложителя и можете да получите в административната сграда на дружеството: ул.“Чаталджа“№34

III. Срок на договора -12 (дванадесет) месеца;

ІV.Предложените цени за извършване на автосервизните услуги немогат да надвишават следните стойности:

 

СЪЕДИНИТЕЛ

 

 1. Леки автомобили…………………………160 лв.
 2. Бусове ……………………………………260лв.
 3. Смяна помпа съединител………………..50 лв.

 

РЕМОНТ ПРЕДЕН МОСТ

 

 1. Смяна шарнир……………………………30 лв.
 2. Смяна накрайник…………………………25 лв.
 3. Смяна накладки………………………….30 лв.
 4. Смяна горен носач………………………35 лв.
 5. Смяна долен носач………………………40 лв.
 6. Смяна макферсон………………………..50 лв.
 7. Смяна тампони ст. щанга…………….… 20 лв.
 8. Смяна ср. щанга………………………… 40 лв.
 9. Смяна хребел………………………….… 40 лв.
 10. Смяна лагер пр. главина………………… 40 лв.
 11. Смяна пр. пружина……………………    50 лв.
 12. Смяна шенкел…………………………… 80 лв.
 13. Смяна каре п-с…………………………    50 лв.
 14. Смяна полуоска…………………………..70 лв.
 15. Смяна биалетка……………………………25 лв.

 

ДВИГАТЕЛ

 

1.         Сваляне и качване на двигател:

• леки автомобили…………….220 лв.

• Бусове………………………..260 лв.

2.        Сваляне глава………………………    200 лв.

3. Смяна ангр. верига………………….   90 лв.

4.  Смяна ангр. ремък …………………   100 лв.

5. Смяна колектор ………………………  60 лв.

6. Смяна семеринг ангренаж………….  100 лв.

7. Смяна гарнитура картер……………… 40 лв.

8. Смяна гарнитура клапани…………… .25 лв.

9. Смяна маслена помпа………………     90 лв.

 

СКОРОСТИ

 1. Сваляне и качване ск. кутия:

леки автомобили……………………. 150 лв.

бусове    …………….                        220 лв.

 

КОРМИЛНА УРЕДБА

 1. Смяна корм. кутия          …………………….90 лв.
 2. Смяна корм. рейка          …………………….80 лв.
 3. Смяна хидр. рейка          ……………………120 лв.

ОХЛАДИТЕЛНА СИСТЕМА

 1. Смяна водна помпа  …………………….70 лв.
 2. Смяна термодатчик         …………………… 25 лв.

РЕМОНТ КАРДАН

 1. Смяна каре           …………………………45 лв.
 2. Смяна гумено каре          …………………………45 лв.
 3. Смяна висящ лагер         …………………………45 лв.
 4. Смяна кардан       …………………………40 лв.

ЗАДЕН МОСТ

 1. Смяна семеринг диференциал…………………..60 лв.

СПИРАЧНА СИСТЕМА

 1. Смяна сп. помпа    …………………………40 лв.
 2. Смяна серво           …………………………40 лв.

 

ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯ

 1. Ремонт алтернатор   ……………………….  70 лв.
 2. Ремонт стартери       ……………………….  70 лв.
 3. Ремонт чистачки      …………………………35 лв.
 4. Ремонт вентилатор парно………………… 50 лв.
 5. Ремонт ел. стъкло     ………………………   45 лв.
 6. Монтаж лед светлини……………………   35 лв.
 7. Монтаж модул автоматично включване на фарове…35 лв.
 8. Монтаж ксенон        ……………………………….40 лв.

9.Монтаж на аларма ……………………………60 лв.

10.Монтаж на парктроник…………………………70 лв.

 

 


Профилактика          ……………………………….30 лв.

 1. Фреон – 100 гр         ………………………………..8 лв.
 2. Монтаж – демонтаж компресор климатик……   60 лв.
 3. Монтаж – демонтаж кондензатор………………  55 лв.
 4. Монтаж – демонтаж изпарител………………   100 лв.
 5. Смяна на маркуч, тръба      ……………………30 лв.
 6. Смяна на ТРВ-капиляр        ……………………35 лв.
 7. Смяна на дехидратор           …………………    35 лв.
 8. Смяна на пресостат  ……………………………….25 лв.
 9. Смяна на о-пръстен-уплътнител…………………15 лв.

 

ДРУГИ

 1. Преглед /консултация/……………………………10 лв.
 2. Реглаж преден мост……………………………….35 лв.
 3. Раздвижване на накрайник……………………….20 лв.

  ГУМИ И ДЖАНТИ

 1. Монтаж, демонтаж сваляне и качване товарни …15 лв.
 2. Монтаж, демонтаж сваляне и качване и баланс леки авт…6 лв.
 3. Лепене леки – 2-3 лв./ тежки – 12- 30 лв.
 4. Баланс товарни……………………………10 лв.
 5. Джанти – изправяне железни …………  .10 лв
 6. Джанти – изправяне алуминиеви………  10 лв.…

Ценовото предложение за изпълнение на услугата, ведно с посочените по-горе документи следва да се представи в надписан и запечатан плик най-късно до 31.03.2017г., 16:00 часа, в сградата на дружеството, с адрес: гр.Бургас, ул. „Чаталджа” №34.

 

При положение, че офертата Ви отговаря на изискванията на Възложителя и бъде приета от последния, ще бъде предложена от комисията, определена със заповед като след приемане на решението ще бъде подписан договор, регламентиращ правоотношенията между двете страни.

 

Възложител:

АНЕТА МЛАДЕНОВА

УПРАВИТЕЛ НА  „ЧИСТОТА”ЕООД

 

 

______________________________________________________________________________________________

ДО                                                                                        

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

    П О К А Н А

 

Във връзка с изпълнение на договор за услуга с предмет: „Охрана на обекти с физическа охрана и СОТ за нуждите на обекти, стопанисвани от „ЧИСТОТА“ЕООД“ , Ви каним да представите оферта, в която следва да посочите цена за извършване на следните услуги:

-цена за охрана със СОТ

-цена за физическа охрана;

I. Необходимите документи, които трябва да представите, като доказателство за възможността за изпълняването на услугата са:

 

Списък на документите, подписан от участника или негов упълномощен представител – поставя се в началото на офертата.

Заверено копие на лиценз за извършване на охранителна дейност.

Заверено копие на удостоверение, че участникът е вписан като администратор на лични данни в регистъра на администраторите на лични данни.

Списък на техническите лица – „охранители” за изпълнението на услугата,

Заверено копие на Сертификат за система за контрол на качеството ISO 9001-2008 или еквивалент.

Ценово предложение;

II.Техническа спецификация:

1.Физическата охрана да се извършва, както следва :

а) за обектите в гр. Бургас, Административна сграда на ул.Чаталджа № 34, охраната е денонощна, както следва:

- в работните дни  от понеделник до петък и в събота и неделя, през почивните и празничните дни, денонощна жива охрана с 1 /един/ охранител  на смяна 12-часов режим;

б) за обектите на Претоварна станция, гр.Бургас, охраната е 5-часова, както следва:

- в работните дни  от понеделник до петък и в събота и неделя, през почивните и празничните дни, жива охрана с 1 /един/ охранител  на смяна – 5 часа;

2. За Сигнално-охранителната техника:

а) за обектите в гр. Бургас, Административна сграда на ул.Чаталджа № 34 – 5 броя

б) за обект Тоалетна „Гарата“, гр.Бургас, -1брой

в) за обект Тоалетна „Тройката“, гр.Бургас, -1брой

г) за обект Тоалетна „Приморски парк“, гр.Бургас, -1брой

д) за обект Тоалетна „Лунапарк“, гр.Бургас, -1брой

е/ за обект  „Строително сметище” – сигнално-охранителна уредба – 1 бр.

Пропускането на граждани става след записване на имената им в дневника за посетители и името на служителя, при който отиват.

Куриери и други служители се допускат след представяне на служебна карта.

Не се допускат в административната сграда външни лица в извънработно време, освен в случаите на неотложни дейности.

Не се допускат въоръжени лица.

Изнасяне на стоково-материални ценности се извършва само срещу представяне на писмено разрешение или срещу разходен стоков документ, издаден от МОЛ.

Не се допускат в обектите лица в нетрезво състояние и с видимо психически отклонения, лица във видима емоционална възбуда и неприлично облекло.

В обектите не се допускат лица със съмнителен багаж без той да бъде прегледан от охраната.

За охрана със СОТ  времето за реакция е до десетата минута от получаване на сигнала от предавателя с определена персонална честота, не по-късно от времето в минути, което Участникът е посочил в предложението си.

 

III. Срок на договора -12 (дванадесет) месеца;

ІV.Прогнозна стойност на договора:

За физическа охрана:  30000.00 лв.(тридесет хиляди лева) без вкл. ДДС

За СОТ: 2400лв. (две хиляди и четиристотин лева) без вкл.ДДС;

 

Ценовото предложение за изпълнение на услугата, ведно с посочените по-горе документи следва да се представи в надписан и запечатан плик най-късно до 10.03.2017 г, 16:00 часа, в сградата на дружеството, с адрес: гр.Бургас, ул. „Чаталджа” №34.

 

При положение, че офертата Ви отговаря на изискванията на Възложителя и бъде приета от последния, ще бъде предложена от комисията, определена със заповед като след приемане на решението ще бъде подписан договор, регламентиращ правоотношенията между двете страни.

 

Възложител:

АНЕТА МЛАДЕНОВА

УПРАВИТЕЛ НА  „ЧИСТОТА”ЕООД

______________________________________________________________________________________________

 

П О К А Н А

по реда НА чл. 18, ал. 1, т. 8, във връзка с чл.79, ал.1,т .4 от Закон за обществени поръчки ЗА определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет:

извършване на одит за финансовата 2016год.“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО,

Каним Ви в срок до 16:00 часа на 07.02.2017 г. да представите Вашата оферта за изпълнение предмета на поръчката.

І. Предмет на поръчката

Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Извършване на одит за финансовата 2016год., заедно с годишен доклад с минимално съдържание съгласно чл.100н, ал.7 и / и приложение №10 от ЗППЦК»

 Изпълнителят на обществената поръчка трябва да бъде регистриран одитор по реда на закона за независимия финансов одит и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители притежаващ сертификат за правоспособност на Дипломиран експерт – счетоводител, придобит по реда на Глава четвърта от Закон за независим финансов одит. Представя се заверено копие от Сертификата.

ІІ. Изисквания към участника

Като участник в настоящата процедура следва да представите следните документи:

 1. 1.      Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – попълва се Образец № 1;
 • Документ за регистрация
 • Документи доказващи минимален одиторски стаж от 5 години;
 • Документи, доказващи образование и професионална квалификация;
 • Списък на изпълнение договори с предмет „независим финансов одит“, изпълнение през последните 3 години;
 • Декларация за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1 и ал.2 от ЗОП-Образец №2
 • Декларация по чл.55, ал.5 от ЗОП-Образец №3
 1. 2.      „Ценово предложение”- Попълва се Образец №4;
 2. 3.      Документ за квалификация

Горепосочените документи се комплектоват и се поставят в непрозрачен плик, като в долния десен ъгъл се изписва:

АДРЕС:гр.Бургас,ул.“Чаталджа“№34

„ЧИСТОТА“ЕООД

Относно“избор на одитор за финансовата 2016год.“

В горния ляв ъгъл на плика се посочва адрес за кореспонденция на участника, телефон и по възможност факс и/или електронен адрес. Офертата се представя от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

______________________________________________________________________________________

СЪОБЩЕНИЕ! Чистота ЕООД съобщава, че удължава срокът за приемане на оферти до 21.10.2016 до 14:00 часа.

Уведомление за събиране на оферти относно възлагане на “Извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт, автотенекеджийски и автобояджийски услуги, включително подмяна на авто части, възли, детайли и консумативи, доставка и монтаж  на гуми, на леки, товарни и специализирани автомобили, собственост и на разположение на „ЧИСТОТА“ ЕООД, гр.Бургас

 

________________________________________________________________________________________________________________________________

“Чистота” ЕООД  обявява търг с тайно наддаване под наем на  32 кв.м. ид.ч (част от терен, предназначение на обекта: за поставяне на рекламни пана РИЕ:

______________________________________________________________________________________

“Чистота” ЕООД  обявява търг с тайно наддаване под наем на недвижим имот:

______________________________________________________________________________________

“Чистота” ЕООД  обявява “Охрана на обекти с физическа охрана и СОТ за нуждите на обекти, стопанисвани от “ЧИСТОТА”ЕООД”.

 

______________________________________________________________________________________

 

“Чистота” ЕООД  обявява търг с тайно наддаване под наем на недвижим имот:

______________________________________________________________________________________

“Чистота” ЕООД обявява откриване на процедура по договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет : “Наемaне на техника с оператор за нуждите на зимно поддържане и снегопочистване на пътищата в урбанизираната територия на гр.Бургас”. Прилагаме следната документация: 

Решение

6Metodika_za_ocenka_final (1)

Obrazec_1

Obrazec_2

Obrazec_3

Obrazec_4

Obrazec_5

Obrazec_6

Obrazec_8

Obrazec_9

Obrazec_10

Obrazec_11_1-techn.-predlojenie

Obrazec_11_2- techn.-predlojenie

Obrazec_12_1-tzenova-oferta

Obrazec_12_2-tzenova-oferta

техническа сепцификация-обособена позиция 1

техническа сепцификация-обособена позиция 2

Доклад 

Протокол

                                                                                                                                                                                                                                                        

“Чистота” ЕООД обявява Обществена поръчка с предмет : “Избор на изпълнител за строително – монтажни работи по демонтаж на съществуваща дограма и доставка и монтаж на нова по одобрени спецификации и количествени сметки, включително изпълнение на  съпътстващи видове СМР на сграда находяща се в УПИ I-80,81,82 в кв.26 по плана на к-с “Славейков”, гр. Бургас

Отварянето на офертите ще се извърши на 02.11.2015год. в 16.30часа в сградата на администрацията на “ЧИСТОТА”ЕООД.

Протокол Решение

______________________________________________________________________________________

“Чистота ” ЕООД обявява Обществена поръчка с предмет : ” Участие в процедура за възлагане на Обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма “а” от ЗОП.

1. Срокът за изпълнение на СМР е до края на месец февриари 2016год.

2.Отварянето на офертите ще се извърши на 29.10.2015год. в 16.30часа в сградата на администрацията на “ЧИСТОТА”ЕООД.

Протокол

_______________________________________________________________________________________

 

“Чистота ” ЕООД обявява Обществена поръчка с предмет : “Наемaне на техника с оператор за нуждите на зимно поддържане и снегопочистване на пътищата в урбанизираната територия на гр.Бургас”. Прилагаме следната документация:

________________________________________________________________________________________

 

 

“Чистота ” ЕООД обявява Обществена поръчка с предмет : “Наем на техника за нуждите на Чистота ЕООД”. Прилагаме следната документация:

________________________________________________________________________________________

 

 

“Чистота” ЕООД предоставя информация за сключен договор за процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на горива (Автомобилен бензин А95Н и Дизелово гориво Б6) за зареждане на автомобили на” Чистота “ЕООД – гр.Бургас, от бензиностанции на продавача ;

                                                             Информация за сключен договор по договор  : /// D: / Потребители / Потребител / Изтегляния / Сканиране1-07-20% 201526% 20 (9% 20файли% 20merged) .pdf