общинска фирма за управление на отпадъци

НОВИНИ

  

 

“Чистота” ЕООД  има удоволствието да Ви съобщи, че спечели финансиране на Европейски проект по  програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 за “Обучения на заети лица”.

____________________________________________________________________________________

 

Уважаеми клиенти,

“Чистота” ЕООД Ви уведомява, че притежава машина за ремонт за асфалтови повърхности чрез запълване и запечатване на дупки с фракции и битумна емулсия.

Изготвяме индивидуална оферта при запитване.

 

____________________________________________________________________________________

 

Уважаеми клиенти,

“Чистота” ЕООД Ви уведомява, че oткри Автомивка на адрес ул.”Чаталджа” №34.

 

  • Цена за комплексно почистване вътрешно+външно:

Лек автомобил – 10,00 лв.

Микробус до 8+1 – 20,00 лв.

Микробус над 8+1 – 25,00 лв.

Джип  – 15,00 лв.

Камион до 4 тона – 40,00 лв.

Камион до 6 тона – 50,00 лв.

Камион над 6 тона – 60,00 лв.

Само вътрешно почистване ЛЕК АВТОМОБИЛ – 6,00 лв.

Само вътрешно почистване ДЖИП – 8,00 лв.

 

____________________________________________________________________________________

Уважаеми клиенти,

“Чистота” ЕООД Ви уведомява, че oткрива пункт за Годишни Технически Прегледи на Пътно Превозни Средства.

 

  • Цена за лек автомобил – 28 лв.                             
  • Туристическо ремарке до 750 кг – 30 лв.
  • Такси – 28 лв.
  • Инвалиди – 25 лв.
  • Джип – 35 лв.
  • Микробус до 3,5 т. – 35 лв.

 

При договор за услуга – техн. преглед на над пет броя коли на фирма, клиентите получават отстъпка от редовните цени.                              Телефон за записване 056/84 81 26.

________________________________________________________________________________________

Уважаеми клиенти,

“Чистота” ЕООД Ви уведомява, че извършва продажба на метални и пластмасови контейнери тип “Бобър” 1,1 куб.м.

________________________________________________________________________________________

Уважаеми клиенти,

“Чистота” ЕООД Ви уведомява, че притежава удостоверение от Камарата на строителите в България

  • ПЪРВА ГРУПА – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктора, електронни съобщителни мрежи и съоражения;
  • СТРОЕЖИ ОТ ЧЕТВЪРТА И ПЕТА КАТЕГОРИЯ
  • ПЕТА ГРУПА – отделни видове СМР съгласно КИД – 2008

 

______________________________________________________________________________________

Уважаеми клиенти,

“Чистота” ЕООД Ви уведомява, че отдава под наем тоалетна до Рум Велека

________________________________________________________________________________________

Уважаеми клиенти,

“Чистота” ЕООД Ви уведомява, че предлага нова услуга – демонтаж, изнасяне, товарене и транспорт на стари мебели до 50 лв. с ДДС. и предоставяне на контейнер за строителни отпадъци – 8 куб. м. 

  ___________________________________________________________________________________________

Уважаеми клиенти,

На 20.01.2015 фирма “Чистота” ЕООД  придоби сертфикати, удостоверяващи, че  ”Чистота” ЕООД  има създадена и поддържана Система за управление на качеството в съответствие с изискванията на критериите, определени в ISO 9001:2008 и Cистема за управление на околната среда в съответствие с изискванията на критериите, определени в ISO 14001:2004

 

 _________________________________________________________________________________________

Уважаеми клиенти,

в изпълнение на чл.20 ал.1 т.1 от Наредба № 7/19.12.2013г. за реда и начина на изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, считано от 01.01.2015г. се променя размерът на отчисленията по чл.64 от ЗУО и същият става 28 лв/тон депониран отпадък.

Отчисленията по чл.60 от ЗУО в размер на 13.20 лв/тон остават непроменени.

 

 ____________________________________________________________________________________________________________

“Чистота” ЕООД  отдава под наем помещениe  за офиси на ул. Чаталджа № 34. 

За допълнителна информация  моля свържете се с нас  КОНТАКТИ.

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

“Чистота” ЕООД обявява на вниманието на своите клиенти, че разполага с професионална техника и квалифициран персонал за извършването на услугата: ямопочистване. Тази дейност се осъществява с помощта на специализиран за целта автомобил  ИФА W50L (фекалка).

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

 

transport-na-stroitelni-bitovi-otpadaci-2

 

 “Чистота” ЕООД отдава под наем сметосъбираща техника – 10 куб. м и 20 куб. м. За допълнителна информация  моля свържете се с нас  - КОНТАКТИ.

     

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________