общинска фирма за управление на отпадъци

НОВИНИ

Нова тоалетна в парк „Света Троица“ – модерна, чиста и екологична

Парк „Света Троица“ в ж.к. Славейков в Бургас е едно от любимите места за разходка и отдих на местните жители и гости на града. Паркът е богат на зеленина, цветя, паметници и детски площадки. Но до скоро имаше един проблем – старата и зле поддържана тоалетна, която не отговаряше на съвременните хигиенни изисквания и не създаваше приятно впечатление.

Това обаче се промени благодарение на „Чистота“ ЕООД, която реши да обнови тоалетната и да я превърне в модерна, чиста и екологична. Санитарният възел е изграден от качествени материали, има нова водопроводна и канализационна система, а също и слънчев панел на покрива, който осигурява електричество за осветление, вентилация и топла вода. Тоалетната има две отделни зони с кабинки за мъже и жени, които са оборудвани с умивалници, огледала, сапун и хартиени кърпи. Цената за посещение е символична – само 1 лев. При необходимост, можете да закупите и допълни санитарни принадлежности.

И това не е всичко… В зоната, предназначена за жени, има оборудван кът за повиване, а цялото помещение е озвучено с приятна и нежна музика.

Обновената тоалетна в парк „Света Троица“ е пример за добра практика в подобряването на градската среда и комфорта на гражданите.

Парк „Света Троица“ е място, където може да се насладите на природата, културата и историята на Бургас. А сега, благодарение на новата тоалетна, може да се чувствате и по-спокойни и удобни, когато посетите този зелен рай сами, с приятели или семейно.

Санитарният възел ще бъде отворен за посещение в четвъртък – 10.08.2023г.Стандартното работно време на новата тоалетна ще е от 8:30 ч. сутринта до 20:30 ч. вечерта.

 

 

IMG-1341327e82d5dc3a6a881eee0c3411c5-V

 

 

____________________________________________________________________________________

„ЧИСТОТА” ЕООД, гр. Бургас,  ОБЯВЯВА  ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на отдаване под наем  на 32 кв.м (разделени на 20 кв.м и 12 кв.м) – площ от  находящ се в гр. Бургас, ул. “Чаталджа“ № 34
Срок за отдаване под наем 2 години.
Първоначалната тръжна цена е 750лв. без ДДС месечно.
Депозитът за участие в търга е в размер на 10% от базисната  месечна наемна цена.
Срок за закупуване на тръжна документация – до 16:00 ч. на  06.10.2022 г. срещу заплащане на такса в размер на 10 /десет/ лв. в касата на дружеството на адрес:  – БУРГАС, ул. ”Чаталджа” № 34.

Търгът ще се проведе на 18.10.2022г. г. от 09:00.ч. в Административната сграда на “ЧИСТОТА”ЕООД – БУРГАС , гр. Бургас, ул.”Чаталджа” № 34.

Документи за участие се приемат до 16:30 ч. на 17.10.2022 г.

За справки: тел.: 056/ 84 81 24
Оглед на имота може да бъде направен всеки работен ден от 10:00 до 16:00ч. в срок до 30.09.2022год.

____________________________________________________________________________________

ОБЯВА

Отдаваме терени под наем, за всякакъв вид дейности на ниски цени.

тел. за контакти – 056/848124

____________________________________________________________________________________

ОБЯВА

На основание чл.14, ал.1 и 2 от Закона за общинската собственост, във вр. С чл. 17, ал.2 от Наредбата за реда по който Община Бургас влиза в учредяването, и упражнява правото на собственост в търговски дружества, „ЧИСТОТА” ЕООД, ОБЯВЯВА ТЪРГ с ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на 32кв.м. ид.ч (част от терен) от недвижим имот: намиращ се в гр.Бургас, ул. „Чаталджа“ №34;

Срок за отдаване под наем 2 (две) години.

Първоначалната тръжна цена е 680 лв. без ДДС на месец.

Депозит за участие в търга е в размер на тримесечни вноски – 2040 лв.

Срок за закупуване на тръжна документация – до 17,00 ч. На 08.09.2020г. срещу заплащане на такса в размер на 10лв. в касата на “ЧИСТОТА” ЕООД.

Търгът ще се проведе на 09.09.2020г. от 09:00 ч. в Административната сграда на “ЧИСТОТА” ЕООД, гр.Бургас, Ул. “Чаталджа“ №34

Документи за участие се приемат до 17,00 часа на 08.09.2020г.

За справки тел. 056/84 81 24.

Преглед на имота може да бъде направен всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. До 30.08.2020г.

 

____________________________________________________________________________________

“ЧИСТОТА” ЕООД изпраща П О К А Н А

за осъществяване на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на одит ЗА финансова 2019 година.“

От 25.10.2019г. “Чистота” ЕООД има сключен договор за извършване на одит за финансовата 2019г.

____________________________________________________________________________________

12.07.2019 г.

ОБЯВА

На основание чл. 95, ал. 1 от ЗООС, „ЧИСТОТА” ЕООД, уведомени всички заинтересовани физически и юридически лица, че има изготвен работен проект за „Техническа и биологична рекултивация на старо депо за неопасни отпадъци„ Братово ”на Община Бургас, землище с. Полски извор, ПИ 000039 ”.

Лице за контакти: Анета Младенова

Тел .: 056/84 81 24

____________________________________________________________________________________

ОБЯВА

         „ЧИСТОТА” ЕООД – гр. Бургас с Решение № 6 / 10.06.2019г. на Управителя, ОБЯВЯВА ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот: “МЕТАЛЕН СКЛАД”, намиращ се в гр.Бургас, ул. ”Чаталджа” № 34, с релна полезна площ от 24 квадратни метра и хале и 120 кв. м. открита площ

Срок за отдаване под наем 2 / две / години.

     Първоначалната тръжна цена в размер на 600 / шест стотин  / лева  без ДДС месечно.

Стъпка за наддаване: в размер на 10% от наемната цена

Депозит за участие в търга: в размер на 2 /две/ месечни наемни вноски.

Заявления за участие се закупуват от деловодството на „ЧИСТОТА”ЕООД ЕООД, гр.Бургас, ул.”Чаталджа” №34.

Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,00 ч. на  17.07.2019г. срещу заплащане на такса в размер на  10 /десет / лв. в касата на „ЧИСТОТА” ЕООД.

Търгът ще се проведе на 18.07.2019г. от 09:00ч. в Административната сграда на ЧИСТОТА” ЕООД, гр.Бургас, ул.”Чаталджа” №34.

Документи за участие се приемат до 16,00 ч. на 17.07.2019г. в сграда на „ЧИСТОТА” ЕООД, гр.Бургас, ул.”ЧАТАЛДЖА” №34.

Оглед на имота може да бъде направен на 14.06.2019г. от 10.00 до 16.00 ч.

           За справки: тел.056/ 84 81 24

  Управител

Анета Младенова

 ____________________________________________________________________________________

ОБЯВА

         „ЧИСТОТА” ЕООД – гр. Бургас с Решение № 9 / 10.06.2019г. на Управителя, ОБЯВЯВА  ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот: АПАРТАМЕНТ № 10, със западно изложение, находящ се в гр. Бургас, ул. Цар Калоян N 54, на етаж 4, съсътоящ се от две нива: Първо ниво – дневна, трапезария, кухня, баня – WC и антре, с площ от 62,59 кв.м. и Второ ниво – две спални,  баня – WC и антре, с площ от 23,02 кв.м.

           Срок за отдаване под наем 2 /две/ години.

     Първоначалната тръжна цена в размер на 380 / триста и осемдесет/ лева  месечно.

Стъпка за наддаване: в размер на 10% от наемната цена

Депозит за участие в търга: в размер на 2 /две/ месечни наемни вноски.

Заявления за участие се закупуват от деловодството на „ЧИСТОТА”ЕООД ЕООД, гр.Бургас, ул.”Чаталджа” №34.

Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,00 ч. на  17.07.2019г. срещу заплащане на такса в размер на  10/десет/ лв. в касата на „ЧИСТОТА” ЕООД.

Търгът ще се проведе на 18.07.2019г. от 09:00.ч. в Административната сграда на ЧИСТОТА” ЕООД, гр.Бургас, ул.”Чаталджа” №34.

Документи за участие се приемат до 16,00 ч. на 17.07.2019г. в сграда на „ЧИСТОТА” ЕООД, гр.Бургас, ул.”ЧАТАЛДЖА” №34.

Оглед на имота може да бъде направен на 14.06.2017г. от 10.00 до 16.00 ч.

           За справки: тел. 056/ 84 81 24

  Управител

Анета Младенова

 ____________________________________________________________________________________

ОБЯВА

          „ЧИСТОТА” ЕООД – гр. Бургас с Решение № 5/ 10.06.2019г. на Управителя, ОБЯВЯВА  ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот: “ТЕРЕН”, находящ се в гр.Бургас, ул.”Чаталджа”№ 34, с релна полезна площ от 125,05 квадратни метра.

           Срок за отдаване под наем 2 /две/ години.

     Първоначалната тръжна цена в размер на 380 / триста и осемдесет/ лева  без ДДС месечно.

Стъпка за наддаване: в размер на 10% от наемната цена

Депозит за участие в търга: в размер на 2 /две/ месечни наемни вноски.

Заявления за участие се закупуват от деловодството на „ЧИСТОТА”ЕООД ЕООД, гр.Бургас, ул.”Чаталджа” №34.

Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,00 ч. на  17.07.2019г. срещу заплащане на такса в размер на  10 /десет / лв. в касата на „ЧИСТОТА” ЕООД.

Търгът ще се проведе на 18.07.2019г. от 09:00ч. в Административната сграда на ЧИСТОТА” ЕООД, гр.Бургас, ул.”Чаталджа” №34.

Документи за участие се приемат до 16,00 ч. на 17.07.2019г. в сграда на „ЧИСТОТА” ЕООД, гр.Бургас, ул.”ЧАТАЛДЖА” №34.

Оглед на имота може да бъде направен на 14.06.2019г. от 10.00 до 16.00 ч.

           За справки: тел. 056/ 84 81 24

  Управител

Анета Младенова

____________________________________________________________________________________

 

ОБЯВА

         „ЧИСТОТА” ЕООД – гр. Бургас с Решение № 7/ 10 .06.2019г. на Управителя, ОБЯВЯВА  ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот: “ПОМЕЩЕНИЕ”, находящо се в гр.Бургас, ул.”Чаталджа”№ 34, с релна полезна площ от 41 квадратни метра, с предназначение метален склад.

           Срок за отдаване под наем 2 /две/ години.

     Първоначалната тръжна цена в размер на 250 / двеста и петдесет лв/ лева  без ДДС месечно.

Стъпка за наддаване: в размер на 10% от наемната цена

Депозит за участие в търга: в размер на 2 /две/ месечни наемни вноски.

Заявления за участие се закупуват от деловодството на „ЧИСТОТА”ЕООД ЕООД, гр.Бургас, ул.”Чаталджа” №34.

Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,00 ч. на  17.07.2019г. срещу заплащане на такса в размер на  10 /десет / лв. в касата на „ЧИСТОТА” ЕООД.

Търгът ще се проведе на 18.07.2019г. от 9:00ч. в Административната сграда на ЧИСТОТА” ЕООД, гр.Бургас, ул.”Чаталджа” №34.

Документи за участие се приемат до 16,00 ч. на 17.07.2019г. в сграда на „ЧИСТОТА” ЕООД, гр.Бургас, ул.”ЧАТАЛДЖА” №34.

Оглед на имота може да бъде направен на 14.06.2019г. от 10.00 до 16.00 ч.

           За справки: тел. 056/ 84 81 24

  Управител

Анета Младенова

____________________________________________________________________________________

 

ОБЯВА

          „ЧИСТОТА” ЕООД – гр. Бургас с Решение № 8/ 10.06.2019г. на Управителя, ОБЯВЯВА  ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот: “СКЛАД”, находящ се в гр.Бургас, ул.”Чаталджа”№ 34, с релна полезна площ от 28,76 квадратни метра.

           Срок за отдаване под наем 2 /две/ години.

     Първоначалната тръжна цена в размер на 145 / сто четиридесет и пет / лева  без ДДС месечно.

Стъпка за наддаване: в размер на 10% от наемната цена

Депозит за участие в търга: в размер на 2 /две/ месечни наемни вноски.

Заявления за участие се закупуват от деловодството на „ЧИСТОТА”ЕООД ЕООД, гр.Бургас, ул.”Чаталджа” №34.

Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,00 ч. на  17.07.2019г. срещу заплащане на такса в размер на  10 /десет / лв. в касата на „ЧИСТОТА” ЕООД.

Търгът ще се проведе на 18.07.2019г. от 09:00ч. в Административната сграда на ЧИСТОТА” ЕООД, гр.Бургас, ул.”Чаталджа” №34.

Документи за участие се приемат до 16,00 ч. на 17.07.2019г. в сграда на „ЧИСТОТА” ЕООД, гр.Бургас, ул.”ЧАТАЛДЖА” №34.

Оглед на имота може да бъде направен на 14.06.2019г. от 10.00 до 16.00 ч.

           За справки: тел.056/ 84 81 24

  Управител

Анета Младенова

 

____________________________________________________________________________________

 

ОБЯВА

         „ЧИСТОТА” ЕООД – гр. Бургас с Решение № 1/ 13.02.2019г. на Управителя, ОБЯВЯВА  ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот: “ПОМЕЩЕНИЕ”, находящо се в гр.Бургас, ул.”Чаталджа”№ 34, с релна полезна площ от 41,00 квадратни метра, с предназначение: склад и терен от 34,03 кв.м.

           Срок за отдаване под наем 3 /три/ години.

     Първоначалната тръжна цена в размер на 215 / двеста и петнадесет/ лева  без ДДС месечно за помещение и Първоначалната тръжна цена в размер на 105,00 /сто и пет лв/ за терен към помещение.

Стъпка за наддаване: в размер на 10% от наемната цена

Депозит за участие в търга: в размер на 3 /три/ месечни наемни вноски.

Заявления за участие се закупуват от деловодството на „ЧИСТОТА”ЕООД ЕООД, гр.Бургас, ул.”Чаталджа” №34.

Срок за закупуване на тръжна документация – до 12,00 ч. на  12.03.2019г. срещу заплащане на такса в размер на  10 /десет / лв. в касата на „ЧИСТОТА” ЕООД.

Търгът ще се проведе на 13.03.2019 от 09,30.ч. в Административната сграда на ЧИСТОТА” ЕООД, гр.Бургас, ул.”Чаталджа” №34.

Документи за участие се приемат до 12,00 ч. на 12.03.2019г. в сграда на „ЧИСТОТА” ЕООД, гр.Бургас, ул.”ЧАТАЛДЖА” №34.

Оглед на имота може да бъде направен на 15.02.2019г. от 10.00 до 16.00 ч.

           За справки: тел.056/84 81 24

  Управител

Забележка: Поради непостъпени оферти търгът е отменен.

 ____________________________________________________________________________________

ОБЯВА

         „ЧИСТОТА” ЕООД – гр. Бургас с Решение №2/ 13.02.2019г. на Управителя, ОБЯВЯВА  ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот: АПАРТАМЕНТ № 10, със западно изложение, находящ се в гр. Бургас, ул. Цар Калоян N 54, на етаж 4, съсътоящ се от две нива: Първо ниво – дневна, трапезария, кухня, баня – WC и антре, с площ от 62,59 кв.м. и Второ ниво – две спални,  баня – WC и антре, с площ от 23,02 кв.м.

           Срок за отдаване под наем 3 /три/ години.

     Първоначалната тръжна цена в размер на 370 / триста и седемдесет /лв  без ДДС месечно.

Стъпка за наддаване: в размер на 10% от наемната цена

Депозит за участие в търга: в размер на 3 /три/ месечни наемни вноски.

Заявления за участие се закупуват от деловодството на „ЧИСТОТА”ЕООД ЕООД, гр.Бургас, ул.”Чаталджа” №34.

Срок за закупуване на тръжна документация – до 12:00 ч. на  12.03.2019г. срещу заплащане на такса в размер на  10 /десет / лв. в касата на „ЧИСТОТА” ЕООД.

Търгът ще се проведе на 13.03.2019г. от 9:30.ч. в Административната сграда на ЧИСТОТА” ЕООД, гр.Бургас, ул.”Чаталджа” №34.

Документи за участие се приемат до 12:00 ч. на 12.03.2019г. в сграда на „ЧИСТОТА” ЕООД, гр.Бургас, ул.”ЧАТАЛДЖА” №34.

Оглед на имота може да бъде направен на 15.02.2019г. от 10.00 до 16.00 ч.

           За справки: тел.056/84 81 24

  Управител

Забележка: Поради непостъпени оферти търгът е отменен.

____________________________________________________________________________________

 

ОБЯВА

         „ЧИСТОТА” ЕООД – гр. Бургас с Решение №3/ 13.02.2019г. на Управителя, ОБЯВЯВА  ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот: “ПОМЕЩЕНИЕ”, находящо се в гр.Бургас, ул.”Чаталджа”№ 34, с релна полезна площ от 37,70 квадратни метра, с прденазначение: склад

Срок за отдаване под наем 3 /три/ години.

     Първоначалната тръжна цена в размер на 188,00 / сто осемдесет и осем лв / без ДДС месечно.

Стъпка за наддаване: в размер на 10% от наемната цена

Депозит за участие в търга: в размер на 3 /три/ месечни наемни вноски.

Заявления за участие се закупуват от деловодството на „ЧИСТОТА”ЕООД ЕООД, гр.Бургас, ул.”Чаталджа” №34.

Срок за закупуване на тръжна документация – до 12,00 ч. на  12.03.2019г. срещу заплащане на такса в размер на  10 /десет / лв. в касата на „ЧИСТОТА” ЕООД.

Търгът ще се проведе на 13.03.2019г. от 09,30.ч. в Административната сграда на ЧИСТОТА” ЕООД, гр.Бургас, ул.”Чаталджа” №34.

Документи за участие се приемат до 12,00 ч. на 12.03.2019г. в сграда на „ЧИСТОТА” ЕООД, гр.Бургас, ул.”ЧАТАЛДЖА” №34.

Оглед на имота може да бъде направен на 15.02.2019г. от 10.00 до 16.00 ч.

           За справки: тел.056/84 81 24

 Управител

Забележка: Поради непостъпени оферти търгът е отменен.

____________________________________________________________________________________

 

 

OБЯВА

„ЧИСТОТА” ЕООД – гр. Бургас с Решение №30/ 21.12.2018г. на Управителя, ОБЯВЯВА  ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот: “ПОМЕЩЕНИЕ ”, находящо се в гр.Бургас, ул.”Чаталджа”№ 34, с релна полезна площ от 413 кв.м., ведно с прилежащ терен от 37 кв.м: ЗА АВТОСЕРВИЗ.

Срок за отдаване под наем 3 /три/ години.

Първоначалната тръжна цена в размер на 2250 / две хиляди двеста петдесет/ лева  без ДДС месечно.

Стъпка за наддаване: в размер на 10% от наемната цена

Депозит за участие в търга: в размер на 3 /три/ месечни наемни вноски.

Заявления за участие се закупуват от деловодството на „ЧИСТОТА”ЕООД ЕООД, гр.Бургас, ул.”Чаталджа” №34.

Срок за закупуване на тръжна документация – до 12,00 ч. на  21.01.2019. срещу заплащане на такса в размер на  10 /десет / лв. в касата на „ЧИСТОТА” ЕООД.

Търгът ще се проведе на 22.01.2019г. от 10,30.ч. в Административната сграда на ЧИСТОТА” ЕООД, гр.Бургас, ул.”Чаталджа” №34.

Документи за участие се приемат до 12,00 ч. на 21.01.2019г. в сграда на „ЧИСТОТА” ЕООД, гр.Бургас, ул.”ЧАТАЛДЖА” №34.

Оглед на имота може да бъде направен на 07.01.2019г. от 10.00 до 16.00 ч.

           За справки: тел 056/84 81 24

   Управител

___________________________________________________________________________________

 

На основание чл.14, ал.1 и 2 отЗакона за общинската собственост, във вр с чл. 17, ал.2 от Наредбата за реда по който Община Бургас участва в учредяването, и упражнява правото си на собственост в търговски дружества, “ЧИСТОТА” ЕООД, ОБЯВЯВА ТЪРГ с ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на 32кв.м. ид.ч (част от терен) от недвижим имот: находящ се в гр.Бургас, ул.“Чаталджа“№34;

Срок за отдаване под наем 2(две) години.

Първоначалната тръжна цена е 640 лв. без ДДС на месец.

Депозитът за участие в търга е в размер на 1920 лв.

Срок за закупуване на тръжна документация – до 14,00 ч. На 03.10.2018г. срещу заплащане на такса в размер на 10лв.  в касата на “ЧИСТОТА” ЕООД.

Търгът ще се проведе на 04.10.2018г. от 09:00 ч. в Административната сграда на“ЧИСТОТА” ЕООД, гр.Бургас, Ул.“Чаталджа“№34

Документи за участие се приемат до 14,00 часа на 03.10.2018г.

За справки тел. 056/84 81 24.

Оглед на имота може да бъде направен всеки работен ден от 9.00 до 16.00 ч. До 02.10.2018г.

 ____________________________________________________________________________________

ОБЯВА

 

ЧИСТОТА” ЕООД – гр. Бургас. ОБЯВЯВА  ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот:

 1.АПАРТАМЕНТ № 10, със западно изложение, находящ се в гр. Бургас, ул. Цар Калоян N 54, на етаж 4, съсътоящ се от две нива: Първо ниво – дневна, трапезария, кухня, баня – WC и антре, с площ от 62,59 кв.м. и Второ ниво – две спални,  баня – WC и антре, с площ от 23,02 кв.м

Срок за отдаване под наем 3 /три/ години.

      Първоначалната тръжна цена в размер на 381 / триста  осемдесет и един/ лева  без ДДС месечно.

2.“ТЕРЕН”, находящ се в гр.Бургас, ул.”Чаталджа”№ 34, с релна полезна площ от 125.05 квадратни метра.

Срок за отдаване под наем 3 /три/ години.

      Първоначалната тръжна цена в размер на 375 / триста седемдесет и пет/ лева  без ДДС месечно.

3.“ТЕРЕН”, находящ се в гр.Бургас, ул.”Чаталджа”№ 34, с релна полезна площ от 23.51 квадратни метра

Срок за отдаване под наем 3 /три/ години.

      Първоначалната тръжна цена в размер на 96 / деветдесет и шест/ лева  без ДДС месечно.

4.“ТЕРЕН”, находящ се в гр.Бургас, ул.”Чаталджа”№ 34, с релна полезна площ от 80,60 квадратни метра

Срок за отдаване под наем 3 /три/ години.

Първоначалната тръжна цена в размер на 330 / триста и тридесет / лева  без ДДС месечно.

5.“ПОМЕЩЕНИЕ, находящо се в гр.Бургас, ул.”Чаталджа”№ 34, с релна полезна площ от 37,71 квадратни метра, с прденазначение: склад

Срок за отдаване под наем 3 /три/ години.

Първоначалната тръжна цена в размер на 189 / сто осемдесет и девет/ лева  без ДДС месечно.

6.“ПОМЕЩЕНИЕ”, находящо се в гр.Бургас, ул.”Чаталджа”№ 34, с релна полезна площ от 42,40 квадратни метра, с прденазначение  – склад.

Срок за отдаване под наем 3 /три/ години.

Първоначалната тръжна цена в размер на 210 / двеста и десет/ лева  без ДДС месечно.

7.“ТЕРЕН, находящ се в гр.Бургас, ул.”Чаталджа”№ 34, с релна полезна площ от 13,91 квадратни метра

Срок за отдаване под наем 3 /три/ години.

      Първоначалната тръжна цена в размер на 57 / петдесет и седем / лева  без ДДС месечно.

            8.“ПОМЕЩЕНИЕ ”, находящо се в гр.Бургас, ул.”Чаталджа”№ 34, с релна полезна площ от 29,15 кв.м., с предназначение: склад

Срок за отдаване под наем 3 /три/ години.

Първоначалната тръжна цена в размер на 146 / сто четиридесет и шест / лева  без ДДС месечно.

9.“ПОМЕЩЕНИЕ”, находящо се в гр.Бургас, ул.”Чаталджа”№ 34, с релна полезна площ от 14,89 квадратни метра, с прденазначение:склад

Срок за отдаване под наем 3 /три/ години.

      Първоначалната тръжна цена в размер на 78 /седемдесет и осем/ лева  без ДДС месечно

10.“ПОМЕЩЕНИЕ”, находящо се в гр.Бургас, ул.”Чаталджа”№ 34, с релна полезна площ от 22,94 квадратни метра, с прденазначение – и  

ТЕРЕН”, находящ се в гр.Бургас, ул.”Чаталджа”№ 34, с релна полезна площ от 7,26 квадратни метра

Срок за отдаване под наем 3 /три/ години.

Първоначалната тръжна цена за помещение в размер на 118 / сто и осемнадесет/ лева  без ДДС месечно и терен -  22 /двадесет и два/ лева  без ДДС месечно.

11.“ТЕРЕН”, находящ се в гр.Бургас, ул.”Чаталджа”№ 34, с релна полезна площ от 12,96 квадратни метра

Срок за отдаване под наем 3 /три/ години.

Първоначалната тръжна цена в размер на 39 / тридесет и девет лв / лева  без ДДС месечно.

12.”ЖИЛИЩНА БАРАКА, находяща се в гр. Бургас, ул. Чаталджа №34, с полезна площ 49,41 кв.м

Срок за отдаване под наем 3 /три/ години.

      Първоначалната тръжна цена в размер на 79 / седемдесет и девет/ лева  без ДДС месечно.

13.ЖИЛИЩНА БАРАКА, находяща се в гр. Бургас, ул. Чаталджа №34, с полезна площ 37,87 кв.м,

Срок за отдаване под наем 3 /три/ години.

      Първоначалната тръжна цена в размер на 62 /шестдесет и два/ лева  без ДДС месечно.

14.ЖИЛИЩНА БАРАКА, находяща се в гр. Бургас, ул. Чаталджа №34, с полезна площ 41,41 кв.м, ведно с част от прилежащия терен 1 с площ 40,91 и терен 2 с площ  – 21,12 кв.м.

Срок за отдаване под наем 3 /три/ години.

Първоначалната тръжна цена в размер на 66 /шестдесет и шест/ лева  без ДДС месечно за жилищна барака; терен  общо – 30 / тридесет / лева без ДДС.

15.ЖИЛИЩНА БАРАКА, находяща се в гр. Бургас, ул. Чаталджа №34, с полезна площ 41,41 кв.м,

Срок за отдаване под наем 3 /три/ години.

            Първоначалната тръжна цена в размер на 66 /шестдесет и шест/ лева  без ДДС месечно.

16.ЖИЛИЩНА БАРАКА, находяща се в гр. Бургас, ул. Чаталджа №34, с полезна площ 43,16 кв.м,

Срок за отдаване под наем 3 /три/ години.

Първоначалната тръжна цена в размер на 68 /шестдесет и осем/ лева  без ДДС месечно.

17.ЖИЛИЩНА БАРАКА, находяща се в гр. Бургас, ул. Чаталджа №34, с полезна площ 51,71 кв.м,

Срок за отдаване под наем 3 /три/ години.

      Първоначалната тръжна цена в размер на 82 /осемдесет и два/ лева  без ДДС месечно.

18.ЖИЛИЩНА БАРАКА, находяща се в гр. Бургас, ул. Чаталджа №34, с полезна площ 37,87 кв.м,

Срок за отдаване под наем 3 /три/ години.

Първоначалната тръжна цена в размер на 60 /шестдесет / лева  без ДДС месечно.

19.ЖИЛИЩНА БАРАКА, находяща се в гр. Бургас, ул. Чаталджа №34, с полезна площ 48,99 кв.м, И ТЕРЕН находящ се в гр. Бургас, ул. Чаталджа №34, с полезна площ 27,04 кв.м

Срок за отдаване под наем 3 /три/ години.

Първоначалната тръжна цена за жилищна барака в размер на 77/седемдесет и седем/ лева  без ДДС месечно и терен в размер на 13 /тринадесет/ лева без ДДС месечно.

20.САМОСТОЯТЕЛНА СТАЯ, находяща се в гр. Бургас, ул. Чаталджа №34, с полезна площ 24,27 кв.м. за склад

Срок за отдаване под наем 3 /три/ години.

      Първоначалната тръжна цена в размер на 100 /сто / лева без ДДС месечно.

 21.ПОМЕЩЕНИЕ- ТОАЛЕТНА“, находящо се в гр.Бургас, ж.к «Изгрев» р-н на магазин «Велека», с релна полезна площ от 52,7 квадратни метра

Срок за отдаване под наем 3 /три/ години.

      Първоначалната тръжна цена в размер на 264 / двеста шестдесет и четири / лева  без ДДС месечно.

22.“ПОМЕЩЕНИЕ- ТОАЛЕТНА“, находящо се в гр.Бургас, ж.к «Славейков» р-н на магазин «Младост», с релна полезна площ от 61,50 квадратни метра,

Срок за отдаване под наем 3 /три/ години.

      Първоначалната тръжна цена в размер на 308 / триста и осем / лева  без ДДС месечно.

23.“ПОМЕЩЕНИЕ”, находящо се в гр.Бургас, ул.”Чаталджа”№ 34, с релна полезна площ от 68,21 квадратни метра, сътоящо се от 4 стаи, баня-тоалетна и коридор за офиси

Срок за отдаване под наем 3 /три/ години.

      Първоначалната тръжна цена в размер на 340 / триста и четиридесет / лева  без ДДС месечно.

       Стъпка за наддаване: в размер на 10% от наемната цена

Депозит за участие в търга: в размер на 3 /три/ месечни наемни вноски.

Заявления за участие се закупуват от деловодството на „ЧИСТОТА”ЕООД, гр.Бургас, ул.”Чаталджа” №34.

Срок за закупуване на тръжна документация – до 10:00 ч. на  27.08.2018г. срещу заплащане на такса в размер на  10 /десет / лв. в касата на „ЧИСТОТА” ЕООД.

Търгът ще се проведе на 28.08.2018г.в 9:00 часа в Административната сграда на ЧИСТОТА” ЕООД, гр.Бургас, ул.”Чаталджа” №34.

Документи за участие се приемат до 12:00 ч. на 27.08.2017г. в сграда на „ЧИСТОТА” ЕООД, гр.Бургас, ул.”ЧАТАЛДЖА” №34.

Оглед на имота може да бъде направен на 16.08.2018г. от 10.00 до 16.00

             За справки: тел:056/84 81 24

                                                                                                                 Управител

                                                                                                                Анета Младенова

           

____________________________________________________________________________________

 

“Чистота” ЕООД  като бенефициент има удоволствието да Ви съобщи, че спечели финансиране на Европейски проект по  програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 за “Обучения на заети лица” BG05M9OP001-1.021-0427-C01 с обща стойност: 23 650 лв., от които 20 102,50 лв. европейско и 3 547,50 лв. национално съфинансиране.

Начало: 14.03.2018г.

Край: 30.06.2019г.

____________________________________________________________________________________

 

Уважаеми клиенти,

“Чистота” ЕООД Ви уведомява, че притежава машина за ремонт за асфалтови повърхности чрез запълване и запечатване на дупки с фракции и битумна емулсия.

Изготвяме индивидуална оферта при запитване.

 

____________________________________________________________________________________

 

Уважаеми клиенти,

“Чистота” ЕООД Ви уведомява, че oткри Автомивка на адрес ул.”Чаталджа” №34.

 

 

____________________________________________________________________________________

Уважаеми клиенти,

“Чистота” ЕООД Ви уведомява, че oткрива пункт за Годишни Технически Прегледи на Пътно Превозни Средства.

 

 

При договор за услуга – техн. преглед на над пет броя коли на фирма, клиентите получават отстъпка от редовните цени.                              Телефон за записване 056/84 81 26.

________________________________________________________________________________________

Уважаеми клиенти,

“Чистота” ЕООД Ви уведомява, че извършва продажба на метални и пластмасови контейнери тип “Бобър” 1,1 куб.м.

________________________________________________________________________________________

Уважаеми клиенти,

“Чистота” ЕООД Ви уведомява, че притежава удостоверение от Камарата на строителите в България

  • ПЪРВА ГРУПА – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктора, електронни съобщителни мрежи и съоражения;
  • СТРОЕЖИ ОТ ЧЕТВЪРТА И ПЕТА КАТЕГОРИЯ
  • ПЕТА ГРУПА – отделни видове СМР съгласно КИД – 2008

 

______________________________________________________________________________________

Уважаеми клиенти,

“Чистота” ЕООД Ви уведомява, че отдава под наем тоалетна до Рум Велека

________________________________________________________________________________________

Уважаеми клиенти,

“Чистота” ЕООД Ви уведомява, че предлага нова услуга – демонтаж, изнасяне, товарене и транспорт на стари мебели до 50 лв. с ДДС. и предоставяне на контейнер за строителни отпадъци – 8 куб. м. 

  ___________________________________________________________________________________________

Уважаеми клиенти,

На 20.01.2015 фирма “Чистота” ЕООД  придоби сертфикати, удостоверяващи, че  ”Чистота” ЕООД  има създадена и поддържана Система за управление на качеството в съответствие с изискванията на критериите, определени в ISO 9001:2008 и Cистема за управление на околната среда в съответствие с изискванията на критериите, определени в ISO 14001:2004

 

 _________________________________________________________________________________________

Уважаеми клиенти,

в изпълнение на чл.20 ал.1 т.1 от Наредба № 7/19.12.2013г. за реда и начина на изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, считано от 01.01.2015г. се променя размерът на отчисленията по чл.64 от ЗУО и същият става 28 лв/тон депониран отпадък.

Отчисленията по чл.60 от ЗУО в размер на 13.20 лв/тон остават непроменени.

 

 ____________________________________________________________________________________________________________

“Чистота” ЕООД  отдава под наем помещениe  за офиси на ул. Чаталджа № 34. 

За допълнителна информация  моля свържете се с нас  КОНТАКТИ.

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

“Чистота” ЕООД обявява да разгледа вниманието на своите клиенти, като разполага с професионална техника и квалифициран персонал за осъществяване на услугата: ямопочистване. Тази дейност се осъществява с помощта на специализиран за целта автомобил ИФА W50L (фекалка).

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

 

транспорт-на-строителни-битови-отпадаци-2

 

 “Чистота” ЕООД отдава под наем сметосъбираща техника – 10 куб. м и 20 куб. м. За допълнителна информация се свържете с нас – КОНТАКТИ .

     

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________