общинска фирма за управление на отпадъци

Начало

 

snimka2

 

        Собственик на капитала е Община Бургас.

     Предметът на дейност на дружестовото е: събиране и извозване на  промишлени и занаятчийски отпадъци, които нямат характер на опасни отпадъци, както и разделното събиране и извозване на ценни вторични суровини, като стъкло, хартия, желязо, пластмаси и др. на територията на Община гр. Бургас, както и депониране на строителни отпадъци, експлоатация на  “Строително” депо,  Претоварна станция – Капчето, снегопочистване, почистване на терени по възлагателни писма на Община  Бургас, поддържане и експлоатация на обществените тоалетни на територията на Община Бургас, услуги на физически и юридически лица.

         С горепосочените комунални дейности, фирмата е обслужвала Община Бургас и съставните селища от 1995г.

 

Уважаеми клиенти,

                                 

“Чистота” ЕООД Ви уведомява, че притежава машина за ремонт за асфалтови повърхности чрез запълване и запечатване на дупки с фракции и битумна емулсия. Изготвяне на индивидуална оферта при запитване!

26613821_10208107571327128_512992617_o


26609722_10208107572007145_1065073662_o26543745_10208107571807140_1413574064_o

 

26612977_10208107571447131_1054689877_o