общинска фирма за управление на отпадъци

Начало

 

snimka2

 

        Собственик на капитала е Община Бургас.

     Предметът на дейност на дружестовото е: събиране и извозване на  промишлени и занаятчийски отпадъци, които нямат характер на опасни отпадъци, както и разделното събиране и извозване на ценни вторични суровини, като стъкло, хартия, желязо, пластмаси и др. на територията на Община гр. Бургас, както и депониране на строителни отпадъци, експлоатация на  “Строително” депо,  Претоварна станция – Капчето, снегопочистване, почистване на терени по възлагателни писма на Община  Бургас, поддържане и експлоатация на обществените тоалетни на територията на Община Бургас, услуги на физически и юридически лица.

         С горепосочените комунални дейности, фирмата е обслужвала Община Бургас и съставните селища от 1995г.

 

Уважаеми клиенти,

                                   “Чистота” ЕООД Ви уведомява, че извършва нова услуга –  Технически прегледи на автомобили - цени от 25,00 лв.

16129759_10205983216979597_244995815_o

IMG_20170116_095944

16121792_10205983223419758_617230745_o